Dołącz bezpłatnie do webinaru

75% Wysyłanie

Podaj adres e-mail, na który natychmiast prześlę link do wzięcia udziału w webinarze.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Transition Group sp. z o.o

Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj
Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Administratorem Twoich danych osobowych jest Transition Group sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa wpisana do Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XIII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000753511, NIP: 5213843274, REGON: 38160688800000. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji spotkań przez Transition Group oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług oraz wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać (checkbox pod polem adresu e-mail). Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy (organizacji Transition Group) – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. www.transitiongroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Transition Group Sp. z o.o

Polityka prywatności